© Railways technology 2015

Катедра “Железопътна техника”

Технически университет София бул. Кл. Охридски 8 бл. 9 София 1000 България t: +359 (0)2 965 36 07 f: +359 (0)2 68 32 15 m: n/a e: karina@tu-sofia.bg rail.tu-sofia.bg
КОНКТАКТИ
© Railways technology 2015

Катедра “Железопътна

техника”

Технически университет София бул. Кл. Охридски 8 бл. 9 София 1000 България t: +359 (0)2 965 36 07 f: +359 (0)2 68 32 15 m: n/a e: karina@tu-sofia.bg rail.tu-sofia.bg
КОНКТАКТИ