Катедра “Железопътна техника”
© Railways technology 2015
КАТЕДРАТА

доц. д-р инж. Димитър Дичев

каб.: 9219A тел.: 00359 (0)2 965 27 71 GSM: 00359 (0)895 59 00 23 e-mail: ditchev@tu-sofia.bg Facebook:Deny Ditchev
Начало Катедрата Дейности Новини Галерия Контакти Блог За нас
Професионална визитна картичка Участиe в научно-приложни изследвания и разработки, свързани с транспортната инфраструктура, гари и железопътни възли. Изследвания в областта на моделиране и оптимизация на транспортни процеси, железопътни технологии, логистични решения и транспортни терминали. Ключови думи / Keywords Технология, инфраструктура, логистика, транспорт, железопътен, моделиране, оптимизация, терминал, иследване на операциите, релси /  technology, infrastructure, logistics, transport, railways, modeling, optimization, terminal,  operational research, rail
Катедрата