Катедра “Железопътна техника”
© Railways technology 2015
НОВИНИ

Юбилейно честване на 70 години ТУ-София

Вижте на официалния сайт на университета програмата.

Дипломанти

Теми за дипломни работи може да обсъдите с преподаватели от катедрата.

Научна конференция - Созопол 2015

Международен научен форум.
КАТЕДРА “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”
© Railways technology 2015
НОВИНИ

Юбилейно честване на 70 години ТУ-

София

Вижте на официалния сайт на университета програмата.

Дипломанти

Теми за дипломни работи може да обсъдите с преподаватели от катедрата.

Научна конференция - Созопол 2015

Международен научен форум.