© Railways technology 2015

д-р инж. Светла Стоилова

- доцент

каб.: 9117А тел.: 00359 (0)2 965 39 22 e-mail: stoilova@tu-sofia.bg

д-р инж. Светослав

Мартинов - гл. асистент

каб.: 4427 тел.: 00359 (0)2 965 27 72 e-mail: s.martinov@tu-sofia.bg
КАТЕДРАТА

Катедра “Железопътна техника”

Ръководител на катедра е доц. д-р инж. Кирил Велков.

д-р инж. Димитър Дичев-

доцент

каб.: 9219A тел.: 00359 (0)2 965 27 71 GSM: 00359 (0)895 59 00 23 e-mail: ditchev@tu-sofia.bg Facebook:Deny Ditchev

д-р инж. Санел Пургич - гл.

асистент

каб.: 9115 тел.: 00359 (0)2 965 29 32 e-mail: s_purgic@tu-sofia.bg

д-р инж. Олег Кръстев -

доцент

каб.: 9225 тел.: 00359 (0)2 965 37 69 GSM: 00359 (0)895 590 360 e-mail: okrastev@tu-sofia.bg

д-р инж. Светослав

Славчев - гл. асистент

каб.: 9115 тел.: 00359 (0)2 965 29 32 e-mail: slavchev_s_s@tu-sofia.bg

маг. инж. Карина

Калагирева - технически

сътрудник

каб.: 9227 тел.: 00359 (0)2 965 36 07 e-mail: karina@tu-sofia.bg

д-р инж. Борислав

Дамянов - доцент

каб.: 9305 тел.: 00359 (0)2 965 37 71 e-mail: bdamian@tu-sofia.bg

д-р инж. Валери Стоилов -

професор

каб.: 9229 тел.: 00359 (0)2 965 35 27 факс: 00359 (0)2 965 35 27 e-mail: vms123@tu-sofia.bg

д-р инж. Кирил Велков -

доцент

каб.: 9225 тел.: 00359 (0)2 965 34 11 e-mail: khvel@tu-sofia.bg
© Railways technology 2015
КАТЕДРАТА

Катедра “Железопътна

техника”

Ръководител на катедра е доц. д-р инж. Кирил Велков.

д-р инж. Валери Стоилов -

професор

каб.: 9229 тел.: 00359 (0)2 965 35 27 факс: 00359 (0)2 965 35 27 e-mail: vms123@tu-sofia.bg

д-р инж. Димитър Дичев -

доцент

каб.: 9219A тел.: 00359 (0)2 965 27 71 GSM: 00359 (0)895 59 00 23 e-mail: ditchev@tu-sofia.bg Facebook:Deny Ditchev

д-р инж. Кирил Велков -

доцент

каб.: 9225 тел.: 00359 (0)2 965 34 11 e-mail: khvel@tu-sofia.bg

д-р инж. Олег Кръстев -

доцент

каб.: 9225 тел.: 00359 (0)2 965 37 69 GSM: 00359 (0)895 590 360 e-mail: okrastev@tu-sofia.bg

д-р инж. Светослав

Мартинов - гл. асистент

каб.: 4427 тел.: 00359 (0)2 965 27 72 e-mail: s.martinov@tu-sofia.bg

д-р инж. Светослав Славчев

- гл. асистент

каб.: 9115 тел.: 00359 (0)2 965 29 32 e-mail: slavchev_s_s@tu-sofia.bg

д-р инж. Санел Пургич - гл.

асистент

каб.: 9115 тел.: 00359 (0)2 965 29 32 e-mail: s_purgic@tu-sofia.bg

д-р инж. Светла Стоилова -

доцент

ккаб.: 9117А тел.: 00359 (0)2 965 39 22 e-mail: stoilova@tu-sofia.bg

маг. инж. Карина

Калагирева - технически

сътрудник

каб.: 9227 тел.: 00359 (0)2 965 36 07 e-mail: karina@tu-sofia.bg

д-р инж. Борислав Дамянов

- доцент

каб.: 9305 тел.: 00359 (0)2 965 37 71 e-mail: bdamian@tu-sofia.bg